›› Spoločnosť

PROLAKE sa profesne zameriava na montáž, dodávku a prevádzkovanie špeciálnych technologických celkov, používaných pri odstraňovaní sedimentov a sanáciach povrchových vôd. PROLAKE je členom PROGROUPE. PROLAKE má výsadné postavenie na slovesnskom trhu, s najvyšším počtom zrealizovaných projektov odstraňovania dnových sedimentov a sanácie povrchových vôd.

PROGROUPE sa usiluje o vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi spoločnosťami, ktoré tvoria skupinu PROROUPE. PROLAKE používa toto spojenie a klientom ponúka obrovské know-how a skúsenosti členov skupiny pre komplexné a multidisciplinárne riešenie problémov. PROLAKE prináša energiu do PROGROUPE s výborným projektovým a finančným riadením, ako aj správou zahraničných aktív.

Environmentálne spoločnosti skupiny PROGROUPE sú rešpektovaní medzinárodní dodávatelia, ktorí majú spoločný pohľad na komplexné a multidisciplárne riešenie projektov odstraňovania sedimentov a sanácie povrchových vôd.

© 2012 PROLAKE s.r.o. | design: tonio.sk